Uzavírka silnice, parkování a stanování zdarma

V obci Dřevohostice je od 1.6. do 31.8.2015 celková uzavírka hlavní příjezdové silnice II/150 ze směru Přerov. Opravuje se úsek cca 400m dlouhý, od cedule označující obec, podél cukrovaru až po obloukový most přes Bystřičku. Silnice je uzavřena v obou směrech! Je průjezdná pouze pro linkovou autobusovou dopravu. Objízdná trasa – Radkovy, Radkova Lhota, Bezuchov, Šišma, Hradčany, Nahošovice a opačně.

Dřevorockfest - stanování v zámeckém areálu

Dřevorockfest – stanování v zámeckém areálu

Dřevorockfest - parkování před zámeckým areálem

Dřevorockfest – parkování před zámeckým areálem